Vanliga frågor

Betalningsinformation:

För betalning av fakturor ange fakturanumret som referens och OCR

Plusgirot: 22 82 32 – 5

Bankgirot: 5420 – 2882