Kvarken på webben – Google Analytics utbildning

Kvarken på Webben

Vi har hjälpt Kvarken på Webben med:

Vi har genomfört en utbildning i Google Analytics för Kvarken på Webben. Vi har lärt dem hur de använder det på ett effektivt sätt på sina webbplatser.

Kvarken på Webben har fått en djupare inblick i hur Google Analytics fungerar, vilken information som samlas in samt hur de får ut bättre underlag för sina analyser av webbplatsen.

Vill du ha hjälp med Google Analytics? Hör av dig så hjälper vi dig!

FLER
ARTIKLAR