Sökmotoroptimering

Välkommen till ett företag som gillar Sökmotoroptimering med resultat!

Varje dag nyttjar flera miljoner människor sökmotorer på Internet för att hitta varor och tjänster. Det har gjort att sökmotorer har blivit något av de viktigaste medierna för företag världen över att synas på för att skapa nya affärer och lönsamma affärer! För att nå höga placeringar i dessa krävs det att ert företags hemsida uppfyller de krav och innehåller den information som sökmotorerna kräver.

Mediadream erbjuder ert företag en effektiv sökmotoroptimering, genom analys och noggrann undersökning av er nuvarande placering och ordsammansättning på sökmotorerna tar vi fram en lösning som passar just ert företag bäst. Med utgångspunkt från era mål och visioner med er hemsida omformar vi er nuvarande hemsida för att uppnå dessa.

Sökmotoroptimering med resultat!

En av våra kunder har ökat sin andel besökare från sökmotorerna med 848 % på ett år sedan de valde att anlita oss för arbete med SEO på deras sida.

Kunden hade 1 700 besökare från sökmotorerna på ett kvartal och ökade till över 16 000 besökare samma kvartal året efter. Det kallar vi Sökmotoroptimering med resultat. 
En ökning från 1700 besökare till 16 000 besökare, de kallar vi resultat! 

Kontakta oss för mer information om bra sökmotoroptimering för er hemsida.

Sökmotoroptimering med Resultat!

Hur vi hjälper er till bra placeringar i sökmotorerna

Vi arbetar med sökmotoroptimering genom att bearbeta och genomlysa hela er hemsida. Varje enskild sida analyseras och optimeras för bästa resultat totalt för hela er hemsidan. Detta arbete ökar värdet av hela er sida på sökmotorerna och skapar goda förutsättningar att öka er synlighet i sökmotorerna. Varje del av hemsidan uppbyggnad genomlyses  vi presenterar en åtgärdslistor och förslag på förbättringar som skall göras för att just er sida skall uppnå önskat resultat. Vi genomför även förändringarna direkt på er hemsida efter genomgång och information.

Steg 1: Sökanalys

Vi genomför olika typer av sökanalyser på er hemsida för att erhålla viktigt information. Grunden ligger i en Lokal analys som vi utför lokalt på er hemsida. För att gå vidare kompletteras denna med en Konkurrentanalys och avslutas med en Trafikanalys. Detta för att ge en bra grund för fortsatt optimering.

Steg 2: Optimering

Här genomför vi konkret framtagning av innehåll, åtgärdar information på er hemsida utifrån den åtgärdslista vi tagit fram i den lokala analysen av er hemsida.
Läs mer om: Sökordsoptimering, SökordanalysContentsite/ Skapa innehåll.

Steg 3: Länkstrategier

Som ett steg i sökmotoroptimeringen tar vi fram länkstrategier som vi sedan använder för att förbättra er position i sökmotorerna. Vi ser över och implementerar er i värdefulla sökkataloger.

Steg 4: Uppföljning

För att ni skall bibehålla en topplacering på sökmotorerna krävs det att man kontinuerligt arbetar med och följer upp hur sökmotorerna arbetar, hur informationen på hemsidan utformas och presenteras. Uppföljning är en viktig del i detta och är något som vi utför åt er för att ni skall bibehålla en bra placering i sökmotorerna.

Kostnadsfri Placeringsrapport

Vill ni ha en kostnadsfri placeringsrapport?

I rapporten får ni se nuläget och vart er hemsida placerar sig i sökmotorerna idag.
Kontakta oss för mer information om den kostnadsfria placeringsrapporten.

    Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

    Ditt namn

    E-postadress

    Telefon

    Tjänst