Google Analytics Utbildning – Region Västerbotten

Region Västerbotten

Vi har hjälpt Region Västerbotten med:

Vi har genomfört en utbildning i Google Analytics för Region Västerbotten. Vi har lärt dem hur de använder det på ett effektivt sätt på www.regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har fått en djupare inblick i hur Google Analytics fungerar, vilken information som samlas in samt hur de får ut bättre underlag för sina analyser av webbplatsen.

Vill du ha hjälp med Google Analytics? Hör av dig så hjälper vi dig!

FLER
ARTIKLAR