Youtube

Lyckas på Youtube

Youtube är en av världens största aktörer inom rörlig media och video. För att lyckas på Youtube och andra sociala medier krävs det att ni har en klar och tydlig strategi för vad ni vill uppnå, vilka ni vill nå och hur utvärdering av denna insats skall göras.

Mediadream Webbyrå har under flera år arbetat med Youtube som en naturlig del för att kommunicera med kunder både inom offentlig och privatsektor och vi kan hjälpa er att Lyckas på Youtube. 

Skapa Youtube konto – Kanal på Youtube

Att skapa en kanal på Youtube för ditt företag ger er en möjlighet att komma era kunderna ännu närmare. Ni bygger en närmare relation som är så viktigt och ni kan i förlängningen få en mer trogen kund som innebär att ni säljer mer.

Varför ska man ha en Youtubekanal?

Marknadsföring på internet i form av sociala medier blir allt viktigare.  Stora sökmotorer tar mer hänsyn till att man finns med och arbetar aktivt med sociala medier när de premierar sidor att placera sig högt upp i sökmotorerna Google. Genom att skapa och underhålla en kanal på Youtube kan ni marknadsföra er effektivt och komma i kontakt med nya, gamla och kommande kunder.

Vi hjälper er med att sätta upp och skapa en närvaro på Youtube och ger er grundläggnade verktyg för att på ett enkelt sätt kunna hantera och underhålla er växande närvaro.

Förstärk era kundrelationer
Youtube ger er en möjlighet att på ett bra sätt underhålla och bygga upp relationer med era nuvarande och nya kunder. Ni kommunicerar via ett system som ger användarna en möjlighet att aktivt se, följa och kommentera på information och erbjudande som ni förmedlar till dem, vilket skapar utökade kommunikation och intresse för ert företag.

Vi hjälper er att skapa en närvaro på Youtube Kontakta oss på 090-19 17 00 för mer information.